Over mij

Mijn naam is Keet Bos. Het is mijn passie om mensen in hun kracht te zetten. Mijn werkwijze is respectvol, eerlijk en resultaatgericht.

Ik krijg er energie van als mensen groeien, doordat ik ze de tools heb aangereikt om hun eigen kracht te vinden. Ik heb dat ervaren in mijn werk als docent lichamelijke opvoeding als leerlingen trots waren omdat ze een beweging onder de knie kregen, maar ook in mijn latere leidinggevende baan waar collega’s na gesprekken een vernieuwingsslag aandurfden. 

Ik ben een goede coach omdat ik van nature nieuwsgierig ben naar wat een ander beweegt. Ik stel vragen die soms onverwacht zijn of zelfs confronterend, maar altijd met de bedoeling om mensen verder te helpen: positief maar wel eerlijk. Ik breng mijn eigen energie in om mensen te helpen inzicht te krijgen: motiverend en structurerend. Ik spar graag omdat ik de winst die je er uit kan halen zie, ook voor mijzelf.

Vanwege mijn werkervaring op een categoraal gymnasium heb ik veel kennis over de problemen waar hoogintelligente mensen tegenaan kunnen lopen. Bovendien heb ik affiniteit met de denkprocessen en ontwikkelingen die hoogintelligentie kenmerkt en wat dat betekent binnen een schoolorganisatie met betrekking tot Passend Onderwijs. Vandaar dat ik me op die doelgroep richt.

Er is geen mooier moment dan een leerling weer enthousiast te zien worden over zijn eigen mogelijkheden en vol vertrouwen een volgende stap te zien maken!