D: Begeleiding en coaching van thuiszitters

 

Hulpvraag:

Hoe kan een thuiszitter geholpen worden om de aanwezige problematiek het hoofd te bieden en terug te gaan naar school.

 

Doelstelling:

Leerling weer terug naar (regulier) onderwijs.

 

Begeleidingstraject i.s.m. Boba Autisme Groep:

Het bieden van inzicht in de onderwijsbehoeften van de leerling op:

- Interesse en motivatie van de leerling.

- Dagbesteding, stageplaatsen en gepersonaliseerd onderwijs.

Gesprekken en evaluaties met verschillende instanties o.a. zorgcoördinatoren van de scholen, jeugdzorg, jeugdwet, gemeente, schoolarts en leerplicht, SWV en onderwijsconsulent.

Organiseren van stageplaatsen, gesprekken met stagebegeleiders.

 

Bekostiging en trajectduur:

Maatwerk

Terug naar profielen