C: Coaching van leerlingen in het Voortgezet Onderwijs

 

Hulpvraag:

Welke benadering kan ervoor zorgen dat een leerling met gebrek aan motivatie minder verzuimd?

 

Doelstelling:

Leerling meer gemotiveerd en op de juiste plek op school.

 

Begeleidingstraject i.s.m. Boba Autisme Groep:

Bieden van inzicht in de onderwijsbehoeften van de leerling op:

- Interesse en motivatie

Gesprekken en evaluaties met zorgcoördinatoren van de scholen, jeugdzorg, schoolarts en leerplicht, SWV en onderwijsconsulent.

Eventueel organiseren van stageplaatsen, gesprekken met stagebegeleiders.

 

Bekostiging en trajectduur:

Aanvraag arrangement via een OPP en een aanvraag bij het samenwerkingsverband

Indicatie: 20 begeleidingsuren

Eventueel verlenging afhankelijk van succes/ situatie (eventueel doorschakelen in ander profiel).

Terug naar profielen