B: Leerlingen PO voor juiste schoolkeuze

 

Hulpvraag:

Wat is de beste VO-school voor een bepaalde leerling en welke argumenten zijn steekhoudend voor deze keuze?

Welke aanvullende begeleiding is er dan nog nodig en waarom?

 

Doelstelling:

Zowel ouders als school zijn tevreden over schoolkeuze.

Leerling op de juiste plek.

 

Begeleidingstraject:

- Bieden van inzicht in de onderwijsbehoeften van de leerling op:

- Executieve functies

- Faalangst

- ’Leren-leren’

- Zelfstandigheid vergroten

- Plannen en organiseren

- Terugkoppeling aan ouders en de IB-ers/zorgcoördinatoren van de school.

Eventueel inschakelen van organisatie Boba Autisme Groep

Ondersteuning schoolbezoeken

 

Bekostiging en trajectduur:

Aanvraag arrangement via een OPP en een aanvraag bij het samenwerkingsverband

Indicatie: 20 begeleidingsuren

Terug naar profielen