A: Leerlingen PO en VO met achterblijvende resultaten

 

Hulpvraag:

Wat zijn de mogelijkheden voor een leerling die, als gevolg van bijvoorbeeld faalangst of te weinig uitdaging, slechte resultaten boekt?

 

Doelstelling:

De leerling binnen de eigen situatie (klas) uitdagen en tools bijbrengen.

 

Begeleidingstraject:

Bieden van inzicht in de onderwijsbehoeften van de leerling op:

- Executieve functies

- Faalangst

- ’Leren-leren’

- Zelfstandigheid vergroten

- Plannen en organiseren

Terugkoppeling aan ouders en de IB-ers/zorgcoördinatoren van de school.

Eventueel inschakelen van organisatie Boba Autisme Groep.

 

Bekostiging en trajectduur:

Aanvraag arrangement via een OPP en een aanvraag bij het samenwerkingsverband

Indicatie: 20 begeleidingsuren

Terug naar profielen