Jij-coaching

Ieder individu heeft de mogelijkheid om zich te ontwikkelen. Waarheen je je wilt ontwikkelen is voor een belangrijk deel je eigen keuze. Of je al je doelen bereikt hangt af van je keuzes, maar ook van talent en de mogelijkheden in je omgeving. Jezelf ontwikkelen gaat over het zien van kansen en het lef hebben om deze te pakken. Om te groeien moet je bovendien fouten durven maken, want leren gaat met vallen en opstaan. Maar leren betekent ook dat je accepteert dat je het soms niet alleen kunt.

Lukt leren niet zoals jij zou willen? Zegt iedereen dat je slim bent en het makkelijk zou moeten kunnen? Is school saai? Of krijg je juist hoofdpijn bij het idee dat je misschien weer een onvoldoende zal halen? Weet je eigenlijk niet zo goed hoe je nu verder moet?

JIJ-coaching kan je helpen grip te krijgen op je eigen leerproces en te achterhalen wat jouw leerwensen en -kansen zijn. Lees verder wat we te bieden hebben.

Profielen

A

Leerlingen PO en VO met achterblijvende resultaten

Meer informatie

 

B

Brug-Coach/Ondersteuning van ouders en groepsleerkrachten voor de juiste schoolkeuze

Ondersteuning en coaching van leerlingen van het Primair Onderwijs naar het Voortgezet Onderwijs. Het Primair Onderwijs heeft extra ondersteuningsbehoefte nodig voor de overstap van de leerling van het Primair Onderwijs naar het Voortgezet Onderwijs, VWO/gymnasium. Als coach begeleid ik de leerling en zijn ouders met het proces en de overstap. De leerling worden in de eerste schoolweken gecoacht.

Meer informatie

C

Coaching van leerlingen in het Voortgezet Onderwijs

De leerling, jong volwassene in het Primair Onderwijs of het Voortgezet Onderwijs heeft voldoende kwaliteiten, maar loopt in zijn (school)loopbaan vast. Is faalangstig, maakt zaken niet af en heeft moeite met plannen en organiseren. Hij vindt zijn werk ‘saai’ en raakt achter en gedemotiveerd.De leerling blijft steeds vaker thuis en ouders melden het kind ziek. Wat nu …?

Meer informatie

D

Begeleiding en coaching van thuiszitters

De leerling wil niet meer naar school. Is hele dagen thuis. Is gedemotiveerd en angstig om naar school te gaan. Wat nu …?

Meer informatie