Zorgplan-advies

Passend Onderwijs is in principe een heel mooi streven. In een inclusieve maatschappij is voor iedereen plaats en dat begint bij het genieten van onderwijs in de maatschappij en zo min mogelijk op een plaats daarbuiten. Maar Passend Onderwijs levert ook vragen op en zet soms andere opgaven van het onderwijs onder druk. Om dit te ondervangen is een stelsel van arrangementen ingericht om scholen daarbij te ondersteunen. Jij-advies biedt steun bij het inrichten van uw zorgplan.

Een plan dat bij uw school past, waarbij schoolstructuur en zorgstructuur geen losse eenheden zijn, maar aansluiten op elkaar en dat bieden waar uw leerlingen bij floreren.

Er zijn diverse mogelijkheden om hiermee samen aan de slag te gaan. Neem contact op voor een gericht plan.