Leerling-coaching

Jij-advies is erkend door het Samenwerkingsverband Dordrecht als hulpverlener.

De coaching richt zich op leerlingen met hoogintelligentie of hoogbegaafdheid van zowel het primair onderwijs (PO) als voortgezet onderwijs, maar ook op jong volwassenen die niet meer leerplichtig zijn (18+).

De begeleiding die wij bieden is ingericht als één op één coaching. Wij werken vanuit vooraf vastgestelde doelen en steeds met het oog op het versterken van de eigen kracht van de leerling. Onze benadering laat zich beschrijven als zakelijk met een warm hart.

Hoewel het hier een persoonlijk ontwikkeltraject betreft zorgen wij ervoor dat school voldoende aangehaakt blijft bij het traject en dat ook ouders en eventuele hulpverleners op een goede manier verbonden zijn.

In onze benadering naar de school maken we helder welke leerbehoeften de leerling heeft en welke ondersteuning school voor de betreffende leerling kan ontwikkelen. Dit maakt deel uit van onze doelstelling en resultaten.

Wij werken met 4 verschillende profielen om goed te kunnen aansluiten op de specifieke problematiek van de leerling.

A

Leerlingen PO en VO met achterblijvende resultaten

Meer info

B

Leerlingen PO voor juiste schoolkeuze

Meer info

C

Leerlingen VO met verzuimproblematiek

Meer info

D

Begeleiding en coaching van thuiszitters

Meer info