Het aanbod

Leerling-coaching

In geval van hoogbegaafdheid of hoogintelligentie is succesvol leren op school niet vanzelfsprekend. Juist deze leerlingen kunnen complexe problematiek met zich meebrengen waar op school niet altijd voldoende kennis en ervaring over aanwezig is. Ik heb deze ervaring wel en kan deze inbrengen om dit type leerling weer op weg te helpen.

Meer info

Zorgplan-advies

Een zorgplan geeft aan wat u als school te bieden heeft op het gebied van Passend Onderwijs. Heeft u uw zorgplan op orde? Welke vragen heeft u en waar heeft u hulp bij nodig?

Meer info

A

Coaching van leerlingen in het Primair Onderwijs of leerlingen in het Voortgezet Onderwijs

De leerling, jong volwassene in het Primair Onderwijs of het Voortgezet Onderwijs heeft voldoende kwaliteiten, maar loopt in zijn (school)loopbaan vast. Is faalangstig, maakt zaken niet af en heeft moeite met plannen en organiseren. Hij vindt zijn werk ‘saai’ en raakt achter en gedemotiveerd.

Wat nu …?

Meer informatie

B

Brug-Coach/Ondersteuning van ouders en groepsleerkrachten voor de juiste schoolkeuze

Ondersteuning en coaching van leerlingen van het Primair Onderwijs naar het Voortgezet Onderwijs. Het Primair Onderwijs heeft extra ondersteuningsbehoefte nodig voor de overstap van de leerling van het Primair Onderwijs naar het Voortgezet Onderwijs, VWO/gymnasium. Als coach begeleid ik de leerling en zijn ouders met het proces en de overstap. De leerling worden in de eerste schoolweken gecoacht.

Meer informatie

C

Coaching van leerlingen in het Voortgezet Onderwijs

De leerling, jong volwassene in het Primair Onderwijs of het Voortgezet Onderwijs heeft voldoende kwaliteiten, maar loopt in zijn (school)loopbaan vast. Is faalangstig, maakt zaken niet af en heeft moeite met plannen en organiseren. Hij vindt zijn werk ‘saai’ en raakt achter en gedemotiveerd.De leerling blijft steeds vaker thuis en ouders melden het kind ziek. Wat nu …?

Meer informatie

D

Begeleiding en coaching van thuiszitters

De leerling wil niet meer naar school. Is hele dagen thuis. Is gedemotiveerd en angstig om naar school te gaan. Wat nu …?

Meer informatie