Jij-advies

Passend Onderwijs is in principe een heel mooi streven. In een inclusieve maatschappij is voor iedereen plaats en dat begint bij het genieten van onderwijs in de maatschappij en zo min mogelijk op een plaats daarbuiten. Maar Passend Onderwijs levert ook vragen op en zet soms andere opgaven van het onderwijs onder druk. Om dit te ondervangen is een stelsel van arrangementen ingericht om scholen daarbij te ondersteunen. Jij-advies biedt steun bij het inrichten van uw zorgplan.

Een plan dat bij uw schoolpast, waarbij schoolstructuur en zorgstructuur geen losse eenheden zijn, maar aansluiten op elkaar en dat bieden waar uw leerlingen bij floreren.

Lees meer over het aanbod.

Profielen

A

Coaching van leerlingen in het Primair Onderwijs of leerlingen in het Voortgezet Onderwijs

De leerling, jong volwassene in het Primair Onderwijs of het Voortgezet Onderwijs heeft voldoende kwaliteiten, maar loopt in zijn (school)loopbaan vast. Is faalangstig, maakt zaken niet af en heeft moeite met plannen en organiseren. Hij vindt zijn werk ‘saai’ en raakt achter en gedemotiveerd.

Wat nu …?

Meer informatie

B

Brug-Coach/Ondersteuning van ouders en groepsleerkrachten voor de juiste schoolkeuze

Ondersteuning en coaching van leerlingen van het Primair Onderwijs naar het Voortgezet Onderwijs. Het Primair Onderwijs heeft extra ondersteuningsbehoefte nodig voor de overstap van de leerling van het Primair Onderwijs naar het Voortgezet Onderwijs, VWO/gymnasium. Als coach begeleid ik de leerling en zijn ouders met het proces en de overstap. De leerling worden in de eerste schoolweken gecoacht.

Meer informatie

C

Coaching van leerlingen in het Voortgezet Onderwijs

De leerling, jong volwassene in het Primair Onderwijs of het Voortgezet Onderwijs heeft voldoende kwaliteiten, maar loopt in zijn (school)loopbaan vast. Is faalangstig, maakt zaken niet af en heeft moeite met plannen en organiseren. Hij vindt zijn werk ‘saai’ en raakt achter en gedemotiveerd.De leerling blijft steeds vaker thuis en ouders melden het kind ziek. Wat nu …?

Meer informatie

D

Begeleiding en coaching van thuiszitters

De leerling wil niet meer naar school. Is hele dagen thuis. Is gedemotiveerd en angstig om naar school te gaan. Wat nu …?

Meer informatie